מחקרים

ההנחיות הקליניות החדשות של ATS/ERS/JRS/ALAT בפיברוזיס ריאתי

ההנחיות הקליניות העדכניות בנוגע לאבחון והטיפול בפיברוזיס ריאתי כוללות בין היתר המלצה לטיפול עם נינטדניב בחולים אלו, וכן התייחסות לקריוביופסית ריאה טרנסברונכיאלית כהליך אבחנתי אפשרי

15.01.2023, 13:47

האיגודים American Thoracic Society, European Respiratory Society, Japanese Respiratory Society ו-Asociación Latinoamericana de Tórax פרסמו בכתב העת 'American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine' עדכון להנחיות הקליניות של פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF). ההמלצות כללו התייחסות להתקדמות של פיברוזיס ריאתי בחולים עם מחלות ריאה אינטרסטיציאליות (ILD). לצורך עדכון ההנחיות, הוקמה ועדה מולטי-דיסציפלינרית המורכבת ממומחים שונים ל-ILD, מתודולוגים (methodologists) ונציגי מטופלים.

ראשית, הקריטריונים הרדיולוגיים וההיסטופתולוגיים של IPF עברו עדכון שהוסכם בקונצנזוס. הוועדה התבססה על סקירות שיטתיות לצורך התייחסות לשאלות בנוגע לקריוביופסית ריאות טרנסברונכיאלית, בדיקת סיווג גנומי, מתן תרופות נוגדות חומצה, וניתוחים נוגדי החזר ושטי (anti-reflux), אשר נענו עם המלצות מבוססות ראיות לפי ה-Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluationי(GRADE). כמו כן, נעשתה הגדרה של פיברוזיס ריאתי מתקדם (PPF: Progressive pulmonary fibrosis), ולאחר מכן נקבעו בקונצנזוס קריטריונים רדיולוגיים ופיזיולוגיים ל-PPF. שאלות בנוגע לטיפול האנטי-פיברוטי עם נינטדניב ופירפנידון נדונו גם כן על סמך סקירות שיטתיות בנושא, אשר נענו על ידי כינון המלצות מבוססות ראיות לפי גישה ה-GRADE.

מההנחיות עולה כי הוועדה החליטה על conditional recommendation בנוגע לביצוע קריוביופסית ריאה טרנסברונכיאלית כאפשרות חליפית מקובלת לביופסיית ריאה כירורגית במרכזים בעלי מומחיות מתאימה. לא הוגשו המלצות בעד או נגד בדיקת סיווג גנומי. כמו כן, ניתנו Conditional recommendations כנגד תרופות נוגדות חומצה וניתוחים נגד החזר ושטי לטיפול ב-IPF.

בנוסף לכך, ההנחיות הקליניות הגדירו PPF על ידי שניים מתוך שלושה קריטריונים (החמרה בתסמינים, התקדמות הדמייתית והתקדמות פיזיולוגית) המתרחשים במהלך השנה החולפת וללא הסבר אחר בקרב חולים עם ILD שאינו IPF. בנוסף לכך, הוועדה קבעה כי ישנה Conditional recommendations לטיפול עם נינטדניב בחולים אלו, והמליצה על המשך מחקר נוסף על הטיפול עם פירפנידון.

עדכון ההמלצות הקליניות לפיברוזיס ריאתי, כולל קביעת conditional recommendations לאבחון וטיפול בחולים הללו, נועדו לסייע לרופאים המטפלים בקבלת החלטות רציונליות ומושכלות על מנת להיטיב את הניהול הקליני של חולי פיברוזיס ריאתי.

מקור:

Raghu G et al. Idiopathic Pulmonary Fibrosis (an Update) and Progressive Pulmonary Fibrosis in Adults: An Official ATS/ERS/JRS/ALAT Clinical Practice Guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2022 May 1;205(9):e18-e47. doi: 10.1164/rccm.202202-0399ST. PMID: 35486072.

נושאים קשורים:  מחקרים,  הנחיות קליניות,  פיברוזיס ריאתי אידיופתי,  פיברוזיס ריאתי,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  היסטופתולוגיה
תגובות