מחקרים

אינדקס מסת הגוף ככלי להערכת הפרוגנוזה בחולי פיברוזיס ריאתי

סקירה שיטתית העלתה כי מדד ה-BMI עשוי לשמש כסמן פרוגנוסטי יעיל בקרב חולי IPF, כולל הערכת הסיכון להתקדמות המחלה ולתמותה

זיהוי של סמנים ביולוגיים פרוגנוסטיים חדשים עשוי לשפר את האסטרטגיות הניהוליות של חולי פיברוזיס ריאתי אידיופתי (IPF). על אף העובדה שמספר מאפיינים אישיים של המטופלים משמשים כיום לניבוי התוצאים, המשמעות הפרוגנוסטית של אינדקס מסת הגוף (BMI), מדד חלופי להערכה של מסת שומן עודפת, לא נחקרה באופן ספציפי בחולים אלו עד לאחרונה.

בסקירה שממצאיה פורסמו בכתב העת 'Journal of Clinical Medicine', החוקרים ערכו חיפוש שיטתי במסדי הנתונים PubMed, Web of Science ו-Scopus החל מראשיתם ועד ליולי 2022. במסגרת החיפוש החוקרים התמקדו במחקרים אשר חקרו את הקשרים בין ה-BMI לבין תוצאים קליניים בקרב חולי IPF. החוקרים השתמשו ב-Joanna Briggs Institute Critical Appraisal Checklist על מנת להעריך את הסיכון להטיה. בנוסף, החוקרים השתמשו ב-PRISMA 2020 statement לצורך דיווח של הסקירה השיטתית.

בסך הכל אותרו 36 מחקרים (9,958 חולי IPF; סיכון נמוך להטיה ב-20 מחקרים), כאשר 26 מתוכם פורסמו במהלך חמש השנים האחרונות.

מתוצאות הסקירה עולה כי דיווח על קשרים מובהקים בין ערכי BMI נמוכים יותר ובין תוצאים שליליים נעשה ב-10 מתוך 21 מחקרים על תמותה, בארבעה מתוך שישה מחקרים על התקדמות המחלה או על אשפוז, ובשניים מתוך שלושה מחקרים על הסבילות לטיפול עם נינטדניב. לעומת זאת, 10 מתוך 11 מחקרים לא דיווחו על כל קשר מובהק בין ה-BMI לבין החמרה של המחלה.

לסיכום, ממצאי סקירתם של החוקרים מצביעים על כך שה-BMI עשוי להיות כלי שימושי לניבוי התמותה, התקדמות המחלה, הסיכון לאשפוז, והרעילות הקשורה לטיפול בקרב חולי IPF.

מקור:

Zinellu, A.; Carru, C.; Pirina, P.; Fois, A.G.; Mangoni, A.A. A Systematic Review of the Prognostic Significance of the Body Mass Index in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. J. Clin. Med. 2023, 12, 498. https://doi.org/10.3390/jcm12020498

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיברוזיס ריאתי,  BMI מדד מסת הגוף,  סמן ביולוגי,  פרוגנוזה
תגובות