מחקרים

האם שיקום ריאות מביא לשיפור בחרדה ודיכאון בקרב חולי פיברוזיס ריאתי?

ממחקר אשר פורסם לאחרונה עולה כי בקרב חולי פיברוזיס ריאתי עם הפרעת מצב רוח, שיקום ריאות מפחית חרדה ודיכאון

בקרב חולי COPD, שיקום ריאות ידוע כמשפר הפרעות מצב רוח. טרם ידוע אם לשיקום ריאות השפעה דומה על חולי פיברוזיס ריאתי אידיופתי (idiopathic pulmonary fibrosis – IPF).

במסגרת מחקר אשר ממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת European respiratory journal open research ביקשו החוקרים לבחון האם בקרב חולי IPF, שיקום ריאות מפחית הפרעות מצב רוח. החוקרים ביקשו גם להעריך את ההבדל המשמעותי המינימלי (minimal important difference – MID) בסולם החרדה והדיכאון באשפוז (Hospital Anxiety and Depression Scale – HADS).

המחקר הנוכחי כלל סך של 166 נבדקים. החוקרים העריכו את תוצאי שיקום הריאות וציון HADS של הנבדקים, לפני ולאחר 8 שבועות שיקום ריאות פרטני, אשר בוצע במסגרת של אשפוז יום. החוקרים חישבו MID לציון HADS של חרדה (A) ושל דיכאון (D).

תוצאות המחקר הדגימו כי, במצב הבסיס, 35% ו-37% מהנבדקים סבלו מחרדה ודיכאון מרומזים\סבירים (HADS ≥8), בהתאמה. לאחר שיקום ריאות, נצפתה ירידה משמעותית בציון HADSי(HADS-A:י23%, HADSD-D: 26%). סה"כ הירידה לאחר שיקום ריאות, הייתה משמעותית עבור HADS-D (שינוי ממוצע: 1.1-, רווח בר-סמך 95%: -1.6 - -0.5) אך לא עבור HADS-A (0.6-, רווח בר-סמך 95%: -1.3 - -0.15). ניתוח תתי-קבוצות הדגים, כי אלו עם ציון HADS ≥8 היו בעלי שיפור משמעותי ב-HADS לאחר שיקום ריאות (עבור HADS-A: שינוי ממוצע: 4.5-, רווח בר-סמך 95%: -5.7 - -3.4. עבור HADS-D: שינוי ממוצע: 4.0-, טווח בין-רבעוני: -6.0 - -1.0). ה-MID הממוצעים המוערכים (טווח) עבור HADS-A ו-HADS-D עמדו על 2- (-2.3 - -1.7) ו-1.2- (-1.9 - -0.5), בהתאמה.

מתוצאות מחקר זה עולה כי בקרב חולי IPF עם הפרעת מצב רוח מרומזת\סבירה, שיקום ריאות מפחית חרדה ודיכאון.

מקור:

Mood disorder in idiopathic pulmonary fibrosis: response to pulmonary rehabilitation. George D Edwards, Polgar Oliver, Patel Suhani, Ruth E. Barker, Jessica A. Walsh, Jennifer Harvey, William D-C Man, Claire M Nolan. ERJ Open Research Jan 2023, 00585-2022; DOI: 10.1183/23120541.00585-2022

למידע נוסף על פיברוזיס ריאתי לחצו כאן

נושאים קשורים:  מחקרים,  פיברוזיס ריאתי,  שיקום ריאות,  דיכאון וחרדה
תגובות