מחקרים

חשד ל-ILD נפוץ בקרב חולים עם שינויים אינטרסטיציאליים ריאתיים

מספר גורמים אשר נמצאו בקרב חולים שאובחנו עם שינויים אינטרסטיציאליים ריאתיים נקשרו עם חשד לקיומה של ILD, ביניהם התפקוד הריאתי. חולים עם חשד ל-ILD התאפיינו עם תוצאים גרועים יותר, כולל שיעור ההתלקחויות והתמותה

16.07.2023, 12:14

שינויים אינטרסטיציאליים ריאתיים (ILA: interstitial lung abnormalities) הם דפוסים ספציפיים של צפיפות חריגה אשר התגלו באופן מקרי בהדמיית טומוגרפיה ממוחשבת (CT). אף על פי ש-ILA נקשרו עם הפרעה בתפקודי הריאות ועם שיעורי תמותה מוגברים, לא ברור האם קיומה של תת-קבוצה עם מחלת ריאות אינטרסטיציאלית (ILD) מקרית היא האחראית לתוצאות השליליות שתוארו.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'American journal of respiratory and critical care medicine', מטרת החוקרים הייתה להגדיר את השכיחות ואת גורמי הסיכון הנקשרים עם חשד ל-ILD, ולהעריך את התוצאים הקשורים בכך.

החשד ל-ILD הוערך במסגרת המחקר COPDGeneי(Chronic Obstructive Pulmonary Disease Genetic Epidemiology), והוגדר כ-ILA עם קריטריון אחד נוסף לכל הפחות: הימצאות מובהקת של פיברוזיס בטומוגרפיה ממוחשבת, FVC קטן מ-80% מנובא, או DLCO של פחות מ-70% מנובא. החוקרים השתמשו במודלים מרובי משתנים של רגרסיה לינארית, אורכית, ורגרסיית הסיכונים של קוקס על מנת להעריך את הקשרים עם ה-St. George's Respiratory Questionnaire,י6-minute-walk test, שימוש בחמצן, התלקחויות (אקססרבציות) נשימתיות ותמותה.

החוקרים אספו את נתוניהם של 4,361 משתתפים בסך הכל. ל-239 (5%) מתוכם נמצאו ראיות המחשידות ל-ILD, ול-204 (5%) היו ILA ללא ראיות המחשידות ל-ILD. באנליזות מרובות משתנים נמצא כי חשד ל-ILD נקשר עם ציון גבוה יותר ב-St. George's Respiratory Questionnaire (mean difference 3.9 נקודות; רווח בר-סמך של 95% 0.6-7.1; P = 0.02), ציון נמוך יותר ב-6-minute-walk test (mean difference 35 - מטר; רווח בר-סמך של 95% 56 - מטר עד 13- מטר; P = 0.002), נזקקו יותר לטיפול עם חמצן (יחס הסיכויים 2.3; רווח בר-סמך של 95%, 1.1-5.1; P = 0.03) וסבלו יותר מהתלקחויות נשימתיות חמורות (יחס הסיכויים 2.9; רווח בר-סמך של 95% 1.1-7.5; P = 0.03) ומשיעורים גבוהים יותר של תמותה (יחס הסיכונים 2.4; רווח בר-סמך של 95% 1.2-4.6; P = 0.01), בהשוואה לחולים עם ILA וללא חשד ל- ILD.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי גורמי הסיכון אשר נקשרו עם חשד ל-ILD כללו גזע שחור (על סמך זיהוי עצמי) (יחס סיכויים 1.2; רווח בר-סמך של 95%, 1.1-1.3; P = 0.0005), והיסטורית עישון עם ציון שנות חפיסה (יחס הסיכויים 1.2; רווח בר-סמך של 95% 1.1-1.3; P = 0.0005).

לסיכום, חשד ל-ILD עלה במחצית מהחולים אשר אובחנו עם ILA במסגרת ה-COPDGene. החשד למחלה נקשר עם ירידה ביכולת הפעילות הגופנית, עלייה בתסמינים, יותר הזדקקות לחמצן, היארעות של התלקחויות נשימתיות חמורות ותמותה.

מקור:

Jonathan A RoseGary M Hunninghake. (2023) Time to move out of the shadows: ILA in patients with lung cancer. Thorax 78:2, 118-119.

למידע נוסף על פיברוזיס ריאתי לחצו כאן

נושאים קשורים:  מחקרים,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  תפקוד ריאות,  התלקחויות,  תמותה
תגובות