מחקרים

שילוב של פיברוזיס ריאתי ואמפיזמה נקשר עם יתר לחץ דם ריאתי

חולים הסובלים ממחלה משולבת של פיברוזיס ריאתי ואמפיזמה נמצאו עם סיכון גבוה יותר באופן מובהק להמצאות של יתר לחץ דם ריאתי. הסיכון היה גבוה יותר מאשר תחלואה בכל אחת מהמחלות בנפרד

יתר לחץ דם ריאתי (PH) הוא סיבוך שכיח יחסית בתחלואה משולבת של פיברוזיס ריאתי ואמפיזמה (CPFE: combined pulmonary fibrosis and emphysema). עם זאת, לא ברור האם ההיארעות של PH גבוה יותר בחולי CPFE בהשוואה לחולים במחלה מבודדת של פיברוזיס ריאתי או אמפיזמה.

במטא-אנליזה שממצאיה פורסמו בכתב העת 'BMC pulmonary medicine', מטרת החוקרים הייתה להעריך את הסיכון ל-PH בחולי CPFE, בהשוואה לחולי IPF או COPD/אמפיזמה.

לצורך כך, החוקרים ערכו חיפוש במסדי הנתונים PubMed,יEmbase,י Cochrane ו-CNKI על מנת לאתר מחקרים רלוונטיים המתמקדים בהיארעות של PH בקרב חולי CPFE ו-IPF או אמפיזמה. יחסי סיכויים מאוגמים והפרשי ממוצעים סטנדרטיים (SMD: standard mean differences) עם רווח בר-סמך של 95% שימשו את החוקרים לצורך הערכת ההבדלים בנוכחות המאפיינים הקליניים ובחומרת ה-PH בין חולי CPFE, IPF או אמפיזמה. ההשפעה של PH על השרידות בקרב חולי CPFE הוערכה באמצעות יחסי הסיכונים.

במטא-האנליזה נכללו בסך הכל 13 מחקרים, אשר כללו 560, 720 ו-316 מטופלים המאובחנים עם CPFE,יIPF, ואמפיזמה, בהתאמה. ממצאי החוקרים מצביעים על כך שלחולי CPFE היה סיכון גבוה יותר ל-PH, עם שכיחות גבוהה יותר של יתר לחץ דם ריאתי וערך גבוה יותר של הלחץ הסיסטולי המשוער בעורק הריאתי (esPAP: estimated systolic pulmonary artery pressure) בהשוואה לחולי IPF (יחס הסיכויים: 2.66, רווח בר-סמך של 95% 1.55-4.57; P < 0.01; הפרשי ממוצעים סטנדרטיים 0.86; רווח בר-סמך של 95% 0.52-1.19; P < 0.01) או אמפיזמה (יחס הסיכויים: 3.19; רווח בר-סמך של 95% 1.42-7.14; P < 0.01; הפרשי ממוצעים סטנדרטיים 0.73; רווח בר-סמך של 95% 0.50-0.96; P < 0.01). בנוסף לכך, נמצא כי חולי CPFE אשר אובחנו עם PH הראו פרוגנוזה גרועה יותר בהשוואה לחולי CPFE ללא PH (יחס הסיכונים: 6.16; רווח בר-סמך של 95% 2.53-15.03; P < 0.01).

לסיכום, ממצאי החוקרים מצביעים על כך שחולי CPFE נמצאים בסיכון גבוה יותר להתפתחות של PH בהשוואה לחולים המאובחנים עם IPF או עם אמפיזמה בלבד. בנוסף, החוקרים הדגימו כי הימצאות של PH נבאה סיכון גבוה יותר לתמותה.

מקור:

Ni, H., Wei, Y., Yang, L. et al. An increased risk of pulmonary hypertension in patients with combined pulmonary fibrosis and emphysema: a meta-analysis. BMC Pulm Med 23, 221 (2023). https://doi.org/10.1186/s12890-023-02425-4

למידע נוסף על פיברוזיס ריאתי לחצו כאן

נושאים קשורים:  מחקרים,  יתר לחץ דם ריאתי,  אמפיזמה,  פיברוזיס ריאתי,  תמותה
תגובות