מחקרים

הידרדרות בתפקוד הריאתי בחולי ILD נקשרת עם עלייה באשפוזים

חולים הסובלים ממחלת ריאות אינטרסטיציאלית (ILD) פיברוטית אשר חוו הדרדרות של ≥ 10% ב-FVC% במהלך תקופה של 6 חודשים הראו סיכוי גבוה יותר לאשפוזים

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'BMC pulmonary medicine' החוקרים העריכו את הקשר בין קצב ההאטה בתפקוד הריאות לבין עלייה בניצול משאבי הבריאות (HRU: healthcare resource utilization), ובפרט אשפוזים, בקרב חולים הסובלים ממחלת ריאות אינטרסטיציאלית (ILD) פיברוטית כרונית.

כרקע לכך מציינים החוקרים כי סוגים רבים של ILDs עשויים לעבור שינוי ל-ILDs פיברוטיות כרוניות עם פנוטיפ פרוגרסיבי, המלווה בהידרדרות מהירה בתפקוד הריאתי ופרוגנוזה הישרדותית שלילית. עוד מציינים החוקרים כי במתאר הקליני בעולם האמיתי, מדדי forced vital capacityי(FVC) המדגימים הידרדרות מתקדמת עשויים להקשר עם תוצאים שליליים, כולל סיכון מוגבר לעלייה ב-HRU.

על כן, במסגרת מחקרם הנוכחי השתמשו החוקרים ברשומות בריאות אלקטרוניות החל מה-1 באוקטובר 2015 ועד ל-31 באוקטובר 2019. בקריטריוני ההכללה עמדו חולים (מעל גיל 18) עם ≥ 2 קודים אבחנתיים של ILD פיברוטית, פעילות קלינית למשך ≥ 15 חודשים, ו-≥ 2 בדיקות FVC שנערכו בהפרש של 6 חודשים. קריטריוני ההדרה כללו חולים עם נתונים דמוגרפיים חסרים, אבחנה של IPF, או טיפול עם נינטדניב או פירפנידון.

לאחר מכן הגדירו החוקרים שתי קבוצות חולים על סמך השינוי היחסי באחוז ה-FVC החזוי (FVC% pred) בין בסיס המחקר לבין הנתון לאחר 6 חודשים: הידרדרות מובהקת (≥ 10%) לעומת הידרדרות שולית/ FVC יציב (הידרדרות < 10% או עלייה). התוצא הראשוני של המחקר הוגדר כהתרחשות של אשפוז לאחר 6 חודשים מעת ה-FVC הראשון. אנליזה תיאורית (Descriptive) ומרובת משתנים נערכה לצורך בחינת השפעת הידרדרות ה-FVC על ההתרחשות של אשפוז.

מנתוני החוקרים עולה כי המדגם כלל 566 חולים: 13% (n=75) עם הידרדרות מובהקת ו-87% (n=491) עם הידרדרות שולית/FVC יציב; גילם הממוצע (סטיית תקן) של החולים היה 65 (13.7) שנים, ו-56% היו נשים. אבחנות של תחלואה אוטואימונית נצפו בקרב 40% מהחולים עם הידרדרות מובהקת, וב-27% עם הידרדרות שולית/ FVC יציב.

תוצאות החוקרים הדגימו כי בקבוצת ההידרדרות המובהקת נצפה תפקוד ריאתי טוב יותר בעת תחילת המחקר בהשוואה לקבוצה השולית/ יציבה. כמו כן, נמצא כי בקרב מטופלים שנמצאו עם FVC% <80% בבסיס המחקר, הידרדרות של FVC% ≥10% נקשרה עם עלייה מובהקת בסיכויים לאשפוז (יחס הסיכויים, 2.85; רווח בר-סמך של 95%, 1.17, 6.94 ; p = 0.021).

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי הידרדרות של ≥ 10% ב-FVC% נקשרת עם עלייה בסיכויים לאשפוז בקרב חולים אשר בתחילת המחקר נמצאו עם תפקוד ריאתי ירוד. על כן מציינים החוקרים כי ממצאיהם תומכים בחשיבות שימור התפקוד הריאתי בקרב חולי ILD פיברוטית.

מקור:

Singer, D., Chastek, B., Sargent, A. et al. Impact of chronic fibrosing interstitial lung disease on healthcare use: association between fvc decline and inpatient hospitalization. BMC Pulm Med 23, 337 (2023). https://doi.org/10.1186/s12890-023-02637-8

למידע נוסף על פיברוזיס ריאתי לחצו כאן

נושאים קשורים:  מחקרים,  תפקודי ריאות,  מחלת ריאות אינטרסטיציאלית,  אשפוזים,  ILD
תגובות